Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR) Nr.2016/679, reguliuojantis fizinių asmeninių duomenų apsaugą ir privatumą.


BDAR apima nuostatas dėl atsakingo asmens duomenų tvarkymo, vadovaujantis skaidrumo ir teisėtumo principais. Negalima sukaupti daugiau duomenų, nei reikia, disponuoti duomenimis ilgiau, nei reikia. Tai daryti tik turint aiškų tikslą ir nustatytą laikotarpį.
Kadangi esate vienas iš  elektroninės parduotuvės UAB „Šlamutis.lt“ pirkėjų,  kurių asmeninius duomenis mes saugome, norėtume Jus informuoti apie svarbius aspektus, susijusius su įsigaliojusiu BDAR, kurie galėtų Jus susieti:


 1. Kokius verslo kontaktų asmens duomenis UAB „Šlamutis.lt“  saugo ir tvarko?
  UAB „Šlamutis.lt“ išsaugoja ir apdoroja elektroninėje laikmenoje šiuos verslo ir fizinių asmenų kontaktų asmens duomenis:
  vardas, pavardė         
  pašto adresas (gatvė, pašto kodas, miestas, šalis)
  telefono numeris       
  elektroninio pašto adresas
 1. Kas atsakingas už verslo kontaktų asmenų duomenų administravimą?

UAB „Šlamutis.lt“

O. ir H. Minkovskių 98, Kaunas, LT46248

slamutis@slamutis.lt

Asmens duomenys yra saugomi įmonės  2018-05-21 dienos  Įsakymu Nr. 18/05/01 „ Darbuotojų asmens duomenų saugumo politika“


 1. Kokiu tikslu UAB „Šlamutis.lt“ naudoja asmeninę informaciją?

Mes naudojame asmeninę informaciją įvairiems teisėtiems verslo tikslams, įskaitant kai kuriuos ar visus iš žemiau  išvardintų:

-          tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti susitarimą /pirkimą, kurio šalimis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant pirkimą/susitarimą;

-          kai tai leidžia mums patobulinti, modifikuoti, individualizuoti ar kitaip pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę/ bendravimą ;

-          siųsti įvairaus formato pasiūlymus, naujienlaiškius, kurie, mūsų nuomone, būtų Jums įdomūs.

Naudodami Jūsų duomenis šiais tikslais, mes užtikriname,  kad visada atsižvelgsime į Jūsų asmeninių  duomenų saugumo ir teisėtumo prioritetus.


 1. Kaip ilgai UAB „Šlamutis.lt“ saugo pirkėjų  asmeninius duomenis?

UAB „Šlamutis.lt“  asmeninius duomenis saugo verslo santykių metu ir ne ilgiau kaip 18 mėnesių verslo santykiams pasibaigus.


 1. Ar UAB „Šlamutis.lt“ verslo kontaktinis asmuo (pirkėjas) gali ištaisyti savo duomenis arba apriboti  savo asmeninių duomenų naudojimą?

Bet kuriuo metu kliento kontaktiniai asmenys  gali ištaisyti UAB „Šlamutis.lt“ saugomus asmeninius duomenis, reikalauti perkelti asmeninius duomenis į kitą sistemą, apriboti asmeninių duomenų naudojimą arba visiškai juos ištrinti. 


UAB „Šlamutis.lt“ kliento kontaktininiai asmenys   gali bet  kuriuo metu paprieštarauti  dėl jų asmeninių duomenų saugojimo ir naudojimo  bei pareikalauti laikomų asmeninių duomenų kopijos.


Tikimės, kad ši informacija yra Jums naudinga ir padės toliau tęsti sėkmingus verslo santykius.


Kilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų saugojimu ir apdorojimu, kviečiame kreiptis į UAB „Šlamutis.lt“ kontaktinį asmenį.